Rada vysokých škol
Agentura Rady vysokých škol zabezpečuje činnost Rady po stránce administrativní, organizační a ekonomické.

Podrobnosti o její vnitřní organizaci upravuje Organizační řád Agentury RVŠ. V čele Agentury stojí ředitel, který odpovídá předsedovi Rady za administrativně-ekonomické zabezpečení činnosti Rady a za činnost Agentury a rektorovi Univerzity Karlovy za dodržování zákonnosti a hospodárnosti ve veškeré činnosti Agentury.
Agentura Rady vysokých škol
José Martího 31
162 52 Praha 6

E-mail: info@arvs.cuni.cz
Tel.: +420 220 172 149
Mob.: +420 778 976 964
Česká konference rektorů

Česká konference rektorů (ČKR), založená 28. ledna 1993, je sdružení rektorů všech veřejných (26), všech státních (2) a některých soukromých (19) vysokých škol v České republice. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. ČKR navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno

Tel.: 549 491 121
E-mail: crc@muni.cz
Web: http://crc.muni.cz
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Našim členem může být i fyzická osoba po ukončení školní docházky.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je občanské sdružení, jehož oblasti zájmu jsou současně oblasti zájmu zaměstnanců, kteří však samostatně nemají šanci ovlivnit zaměstnavatele, popř. orgány veřejné správy a samosprávy.
ČMOS PŠ
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, Česká republika


Tel.: +420 234 130 200
E-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz
Web: https://skolskeodbory.cz

Spolupracující organizace

Rada vysokých škol
Česká konference rektorů
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
apartmentbookusersphonepushpincalendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram