O nás

Kdo jsme
Vysokoškolský odborový svaz vznikl na přání a z iniciativy pracovníků vysokých škol v roce 1990. Vysokoškolský odborový svaz pokračuje důsledně v intencích svých zakladatelů a v duchu doby, ve které vznikal: chce být nepolitickou, demokratickou, kvalifikovanou a respektovanou zastupitelskou organizací pracovníků vysokých škol.

Hlavní poslání VOS je
• Obhajoba důstojných životních a pracovních podmínek pro pracovníky vysokých škol tím, že jejich práce bude odměňována podle jejího významu pro intelektuální a morální rozvoj společnosti
• Poskytování právní pomoci a poradenství
• Úsilí o rovné příležitosti pro pracovníky vysokých škol tím, že budou odměňováni podle svého přínosu k výkonu svého pracoviště
• Účast v legislativních procesech a prosazování návrhů směřujících k naplňování cílů odborového svazu
• Důraz na dodržování zákonných práv zaměstnanců vysokých škol v oblasti zaměstnanecko-právní, sociální a v ochraně zdraví při práci
• Výkon kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Proč být členem VOS
• Společně jsme silnější (sám těžko něco prosazuješ, ale odbory tvoje šance znásobí)
• Jen jako člen odborové organizace můžeš uplatňovat svoje požadavky a potřeby při kolektivním vyjednávání, můžeš tak ovlivňovat pracovní podmínky
• Máš nárok na bezplatnou právní pomoc, včetně zastoupení před soudem v pracovněprávních sporech se zaměstnavatelem
• Jen jako člen odborové organizace budu pravidelně informován o financování a školské politice na úrovni krajské i celostátní
• Čím je nás více tím máme větší šanci uspět při prosazování zájmů zaměstnanců

VOS vidí své sociální partnery v MŠMT, akademických reprezentacích vysokých škol (Rada vysokých škol, Česká konference rektorů) a vedeních škol, fakult a účelových zařízení. Vychází z toho, že naplnění zmíněných cílů v oblasti spravedlivého odměňování je společně proklamovaným zájmem všech partnerů. Proto považuje za svou dominantní aktivitu dialog se sociálními partnery na všech úrovních a dělnou spolupráci při vytváření nových norem pro financování škol a odměňování jejich pracovníků.

Mgr. Petr Baierl

Předseda výboru Vysokoškolský odborový svaz VOS

Spolupracující organizace

Rada vysokých škol
Česká konference rektorů
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
apartmentbookusersphonepushpincalendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram