SEKRETARIÁT
VÝBOR VOS
KONTROLNÍ KOMISE VOS
KONTAKT

SEKRETARIÁT

Ing. Martina Anýžová

vos@cmkos.cz
mobil: +420 731 430 531
vedoucí sekretariátu
Senovážné náměstí 978/23,
110 00 PRAHA 1
KONTAKT

VÝBOR VOS

Mgr. Petr Baierl

pbaierl@ntc.zcu.cz
tel: +420 605 703 019
Předseda výboru VOS
ZČU Plzeň
Univerzitní 22, 306 14  PLZEŇ

Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

konecny@flkr.utb.cz
tel.: +420 576 038 062
mobil: +420 724 434 562
1. místopředseda výboru VOS
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské nám. 1532, 686 01  UHERSKÉ HRADIŠTĚ

RNDr. Petr Dolanský

dolanskyplzen@seznam.cz
mobil: +420 603 912 966
2. místopředseda výboru VOS
Univerzitní 22, 306 14 PLZEŇ

Členové

Ing. Bohdan Hejna, Ph.D.

(VŠCHT Praha)

PaedDr. Jitka Jánošová, MBA

(UK Praha)

RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.

(ČVUT Praha)

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.

(ČZU Praha)
KONTAKT

KONTROLNÍ KOMISE VOS

RNDr. Luboš Bauer, CSc.

lubos@econ.muni.cz
mobil: +420 606 589 812
tel.: 549 493 109
fax: 549 491 720
Předseda kontrolní komise VOS
Ekonomicko-správní fakulta MU Brno
Lipová 41 A, 602 00 Brno

Ing. Hana Janáčková, Ph.D.

hana.janackova@vsb.cz
tel.: +420 596 992 108
Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Sokolská tř. 33, 701 21  OSTRAVA

Ing. Jiří Luňáček, PhD. MBA

lunacek@fbm.vutbr.cz
tel: 541 142 157
Podnikatelská fakulta VUT v Brně
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

Spolupracující organizace

Rada vysokých škol
Česká konference rektorů
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
apartmentbookusersphonepushpincalendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram